Hoera! Stichting Armslag bestaat 10 jaar!

27 januari 2022 - HOERA! STICHTING ARMSLAG BESTAAT OP 2 FEBRUARI 2022 10 JAAR. Stichting Armslag, de kledingwinkel voor de minima in Stadskanaal bestaat al al weer 10 jaar en is een onmisbare winkel voor mensen met klein inkomen. Bij ons kun je kleding, babykleding, schoenen en kleine huishoudelijke spullen, die ingebracht worden door mensen uit de omgeving, gratis of tegen een kleine prijs krijgen of kopen. Wij zijn de mensen die kleding etc. bij ons inbrengen dan ook heel dankbaar. En wij zijn blij dat we zo... lees verder »

Stichting Armslag

Stichting Armslag - Stichting Armslag Stadskanaal

Armoede komt in vele gezinnen voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheiding of faillissement, is voor mensen die verstoken zijn van meedoen aan het sociaal maatschappelijk leven, de dreiging van een sociaal isolement groot. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede is funest voor mens en samenleving. Stichting Armslag maakt zich sterk voor deze mensen.

Stichting Armslag is een particuliere organisatie die ten doel heeft om op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Stichting Armslag probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door het voeren van een inbrengwinkel waar mensen goederen kunnen inbrengen, kopen en verkrijgen.

LocalforLocal

Mensen helpen mensen uit hun eigen woonomgeving door kleding en goederen die geschikt zijn voor hergebruik in te brengen. Dan kunnen wij ze weer weggeven aan onze klanten.

Financiële onderbouwing
Stichting Armslag is volledig selfsupporting. Door de inbrengwinkel open te stellen voor een ieder die hier graag komt winkelen, hopen wij voldoende inkomsten te genereren om de vaste lasten te voldoen.
Ook zullen wij ernaar streven een gezonde financiële reserve op te bouwen zodat we ook een mindere periode zullen kunnen doorstaan.
Eventuele financiële overschotten zullen terugvloeien naar de maatschappij via steun aan andere organisaties die zich inzetten voor (een deel van) dezelfde doelgroep.

Donatie is welkom!

Draagt u Stichting Armslag een warm hart toe? Uw donatie is welkom! U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL30RABO0108413020 t.n.v. Stichting Armslag.

Hoera! Stichting Armslag bestaat 10 jaar!

27 januari 2022 - HOERA! STICHTING ARMSLAG BESTAAT OP 2 FEBRUARI 2022 10 JAAR. Stichting Armslag, de kledingwinkel voor de minima in Stadskanaal bestaat al al weer 10 jaar en is een onmisbare winkel voor mensen met klein inkomen. Bij ons kun je kleding, babykleding, schoenen en kleine huishoudelijke spullen, die ingebracht worden door mensen uit de omgeving, gratis of tegen een kleine prijs krijgen of kopen. Wij zijn de mensen die kleding etc. bij ons inbrengen dan ook heel ... lees verder »

Gesloten

9 mei 2021 - Donderdag 13 mei op Hemelvaartsdag zijn we de hele dag gesloten.... lees verder »