Donatie

28 november 2021 - We hebben een donatie kinderspeelgoed ontvangen van Pakhuis 51 uit Borger. Daar zijn we heel blij mee,en op=op. Zoekt u nog een kadootje voor sinterklaas of kerst kijk in onze winkel. Klantenkaart houders krijgen gratis een zak pepernoten. Vanaf maandag 29 november hebben we ook kerst kleding en kerst spullen in de winkel. Er mogen 4 klanten met een tas in onze winkel geen tas moet u even wachten tot er een tas beschikbaar is .... lees verder »

Stichting Armslag

Stichting Armslag - Stichting Armslag Stadskanaal

Armoede komt in vele gezinnen voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheiding of faillissement, is voor mensen die verstoken zijn van meedoen aan het sociaal maatschappelijk leven, de dreiging van een sociaal isolement groot. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede is funest voor mens en samenleving. Stichting Armslag maakt zich sterk voor deze mensen.

Stichting Armslag is een particuliere organisatie die ten doel heeft om op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Stichting Armslag probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door het voeren van een inbrengwinkel waar mensen goederen kunnen inbrengen, kopen en verkrijgen.

LocalforLocal

Mensen helpen mensen uit hun eigen woonomgeving door kleding en goederen die geschikt zijn voor hergebruik in te brengen. Dan kunnen wij ze weer weggeven aan onze klanten.

Financiële onderbouwing
Stichting Armslag is volledig selfsupporting. Door de inbrengwinkel open te stellen voor een ieder die hier graag komt winkelen, hopen wij voldoende inkomsten te genereren om de vaste lasten te voldoen.
Ook zullen wij ernaar streven een gezonde financiële reserve op te bouwen zodat we ook een mindere periode zullen kunnen doorstaan.
Eventuele financiële overschotten zullen terugvloeien naar de maatschappij via steun aan andere organisaties die zich inzetten voor (een deel van) dezelfde doelgroep.

Donatie is welkom!

Draagt u Stichting Armslag een warm hart toe? Uw donatie is welkom! U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL30RABO0108413020 t.n.v. Stichting Armslag.

Donatie

28 november 2021 - We hebben een donatie kinderspeelgoed ontvangen van Pakhuis 51 uit Borger. Daar zijn we heel blij mee,en op=op. Zoekt u nog een kadootje voor sinterklaas of kerst kijk in onze winkel. Klantenkaart houders krijgen gratis een zak pepernoten. Vanaf maandag 29 november hebben we ook kerst kleding en kerst spullen in de winkel. Er mogen 4 klanten met een tas in onze winkel geen tas moet u even wachten tot er een tas beschikbaar is .... lees verder »

Gesloten

9 mei 2021 - Donderdag 13 mei op Hemelvaartsdag zijn we de hele dag gesloten.... lees verder »